OBJEKTIF HOSPITAL PASIR MAS

Memberi rawatan dan perkhidmatan yang berkualitidan mesra pelanggan.

VISI

Menjadi hospital terbaik, cemerlang dan informatif dalam meningkatkan status kesihatan masyarakat.

MISI

Menyediakan perkhidmatan perubatan yang berkualiti melalui kaedah dan sumber-sumber perawatan yang efisyen dan efektif secara optima.

DASAR KUALITI

Pengurusan Hospital Pasir Mas adalah komited dan sentiasa berusaha supaya anggotanya memberi perkhidmatan penjagaan pesakit yang berkualiti melalui perkhidmatan yang profesional, beretikan dan efisyen disamping komited dalam melaksanakan penambahbaikan kualiti berterusan ke arah memenuhi kehendak pelanggan.

Show Buttons
Hide Buttons