/home/hmas/public_html/wp-content/themes/autoser/shortcodes.php on line 81
">

Unit Pentadbiran

Fungsi Unit Pentadbiran

Bertanggungjawab ke atas pengurusan am, perolehan dan stor, inventori harta modal, urusan penyelenggaraan dan pembaikan ruang pejabat serta peralatan
Melaksana arahan Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam (PKPA), keputusan Kerajaan dan keputusan Ibu Pejabat yang berkaitan dengan pentadbiran.
Mengurus setiakan mesyuarat Jawatankuasa Tadbir Urus, Jawatankuasa Keutuhan Pengurusan (JKP) dan Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan (JPAK).
Mengurus urusan perkhidmatan dan personel anggota kontrak dan tetap.
Mengurus perkhidmatan logistik, keselamatan dan pentadbiran am
/home/hmas/public_html/wp-content/themes/autoser/shortcodes.php on line 81
">

Unit Kewangan

Fungsi Unit Kewangan

Mengurus dan mengawal belanjawan yang meliputi menyedia dan mengemaskini belanjawan tahunan, mengurus dan mengawal peruntukan, menyelenggara rekod dan menyediakan laporan perbelanjaan.
Mengurus kewangan am yang meliputi pengurusan, Penyelenggaraan dan memantau panjar wang runcit, mengurus, merekod dan mengambil tindakan susulan berhubung dengan pendahuluan diri, pinjaman perumahan, kenderaan dan komputer dan mengurus keselamatan peti besi atau bilik kebal di mana wang awam dan barang bernilai disimpan..
Mengurus setiakan mesyuarat Jawatankuasa Tadbir Urus, Jawatankuasa Keutuhan Pengurusan (JKP) dan Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan (JPAK).
Menjadi urus setia Jawatankuasa Perolehan dan urus setia Jawatankuasa Sebut Harga.
/home/hmas/public_html/wp-content/themes/autoser/shortcodes.php on line 81
">

Unit Pesakit Dalam

Meliputi 6 buah wad pelbagai disiplin

Wad Nilam (Lelaki
Wad Kristal (Wanita).
Wad Intan (Nefrologi).
Wad Zamrud (Paediatrik)
Wad Mutiara (Bersalin)
Wad Paliatif

Hospital Pasir Mas mempunyai 120 buah katil pesakit pada satu-satu masa-

Wad Nilam 29 buah katil.
Wad Kristal 26 buah katil.
Wad Nefrologi 22 buah katil.
Wad Zamrud 22 buah katil
Wad Mutiara 16 buah katil
Wad Paliatif 5 buah katil
/home/hmas/public_html/wp-content/themes/autoser/shortcodes.php on line 81
">

Unit Hasil

Unit Hasil merupakan sebuah unit yang berfungsi sebagai memberi sokongan kewangan kepada program dan aktiviti Kementerian Kesihatan Malaysia dan Hospital Pasir Mas melalui pelaksanaan dasar hasil berasaskan prosidur, arahan dan pekeliling kewangan yang ditetapkankan
/home/hmas/public_html/wp-content/themes/autoser/shortcodes.php on line 81
">

Unit Rekod Perubatan

Unit Rekod Perubatan

Menyediakan Laporan Perubatan, Bedah Siasat dan Insuran.
Menyediakan statistik hospital
Mengendalikan rekod perubatan pesakit .
Melaporkan penyakit berjangkit melalui “online”
/home/hmas/public_html/wp-content/themes/autoser/shortcodes.php on line 81
">

Unit Kebajikan Sosial Perubatan

Unit Kebajikan Sosial Perubatan

Membantu meningkatkan kefungsian sosial pesakit dan ahli keluarga pesakit dengan memberikan bantuan dari segi bantuan psikososial dan juga bantuan praktik.
/home/hmas/public_html/wp-content/themes/autoser/shortcodes.php on line 81
">

Unit Kejuruteraan

Unit Kejuruteraan

Memberi khidmat nasihat teknikal yang spesifik mengikut skop..
Bagi memenuhi skop kategori Perkhidmatan Sokongan Hospital yang diberi iaitu Perkhidmatan Penyenggaraan Kejuruteraan Fasiliti (FEMS), Perkhidmatan Penyenggaraan Kejuruteraan Biomedikal (BEMS), Perkhidmatan Pengurusan Sisa Klinikal (CWMS), Perkhidmatan Pengurusan Pendobian dan Linen (LLS) serta Perkhidmatan Pencucian (CLS).
Selain daripada itu khidmat nasihat dalam projek-projek pembangunan juga turut diberikan bagi memastikan setIap aspek teknikal adalah berpandukan kepada pematuhan terhadap arahan kerja serta prosedur yang betul .
/home/hmas/public_html/wp-content/themes/autoser/shortcodes.php on line 81
">

Unit Pengurusan Maklumat

Memastikan rangkaian hospital berfungsi sepanjang masa.
Pemantauan talian internet1GovNet.
/home/hmas/public_html/wp-content/themes/autoser/shortcodes.php on line 81
">

Unit Kaunseling

Meningkatkan kestabilan emosi, mental & spiritual klien yang memerlukan melalui perkhidmatan intervensi yang diberikan..
Meningkatkan kesedaran orang ramai terhadap kepentingan kesihatan mental, emosi & spiritual dalam mengharungi hidup yang sihat..
Membantu untuk meningkatkan kebolehan ke arah perubahan tingkah laku yang lebih berkesan. .
Menggalakkan celik akal dikalangan klien bagi membuat pilihan dan keputusan yang efisien dan berkesan dalam penyelesaian konflik dan isu yang menganggu kehidupan.
/home/hmas/public_html/wp-content/themes/autoser/shortcodes.php on line 81
">

Unit Pesakit Luar

Klinik Pesakit Luar.
Klinik Respiratori/Dada
Klinik Diabetes .
Merawat kes-kes tidak cemas
Merujuk kes kes ke Unit Kecemasan dan ke hospital lain dan kemasukan kes-kes ke wad
/home/hmas/public_html/wp-content/themes/autoser/shortcodes.php on line 81
">

Unit Hemodialisis

Mempunyai 11 mesin Dialisis -Merawat pesakit semasa 40 orang di bawah penyeliaan Pakar Nefrologi HRPZ(II)..
Rawatan intermittent Peritoneal Dialysis
/home/hmas/public_html/wp-content/themes/autoser/shortcodes.php on line 81
">

Unit Kecemasan dan Trauma

Menyediakan perkhidmatan berkaitan OSCC..
Bedah siasat, mengurus tuntutan mayat dan menguruskan klinik pakar.
Juga menguruskan panggilan ambulan, pasukan bencana, Pasukan perubatan dan RME.
/home/hmas/public_html/wp-content/themes/autoser/shortcodes.php on line 81
">

Unit Dewan Bedah

Melakukan kes pembedahan elektif daripada HRPZ (II) dan Hospital Tanah Merah.
Melakukan kes pembedahan elektif daripada unit bedah HRPZ (II) 2 kali sebulan.
Perkhidmatan berkhatan.
/home/hmas/public_html/wp-content/themes/autoser/shortcodes.php on line 81
">

Unit X-Ray

/home/hmas/public_html/wp-content/themes/autoser/shortcodes.php on line 81
">

Unit Fisioterapi

Menyediakan Perkhidmatan Kepada Pesakit Luar, Pesakit Dalam.
Perkhidmatan Pemulihan Dalam Komuniti Kepada Warga Emas Dan Kanak-kanak dengan Keperluan Khas Bagi Daerah Pasir Mas.
/home/hmas/public_html/wp-content/themes/autoser/shortcodes.php on line 81
">

Unit Cara Kerja

PEMULIHAN AWAL KOMPLIKASI TERKAWAL

Merangka program rawatan dan pemulihan yang berkualiti ke arah meingkatkan kualiti hidup pelanggan dalam mengurangkan kebergantungan kepada penjaga.
/home/hmas/public_html/wp-content/themes/autoser/shortcodes.php on line 81
">

Unit Kualiti

Membantu dan menyelaraskan perlaksanaan semua aktiviti perkhidmatan kualiti di hospital seperti :-

Mengumpul data-data untuk dianalisa.
Menyelaras aktiviti seperti pertandingan Unit Paling berkualiti.
Menyelaras unit-unit berkaitan seperti Palliative, Nilai-nilai Murni, kawalan infeksi, promosi imej.
Membantu dalam mengadakan mesyuarat/perbincangan aktiviti peningkatan kualiti di hospital
Membantu dalam mengumpul data-data untuk dianalisa
/home/hmas/public_html/wp-content/themes/autoser/shortcodes.php on line 81
">

Unit Farmasi Klinikal

Bekalan Ubat Kepada Pesakit Luar/Pesakit Discaj.
Bekalan Ubat Kepada Pesakit Dalam.
Kaunseling Ubat-ubatan Dan Cara Penggunaan Ubat Yang Diberi Dengan Betul Dan Berkesan.
/home/hmas/public_html/wp-content/themes/autoser/shortcodes.php on line 81
">

Unit Farmasi Logistik

Membuat perolehan ubat-ubatan, alat-alat perubatan dan gas perubatan samada standard atau bukan standard daripada Syarikat PharmaNiaga Logistics (M) Sdn Bhd dan syarikat-syarikat pembekal lain..
Menyimpan dan membekal ubat-ubatan, alat-alat perubatan dan gas perubatan yang dipohon bagi kegunaan di hospital..
/home/hmas/public_html/wp-content/themes/autoser/shortcodes.php on line 81
">

Unit Patologi

Biologi Kimia
Hematologi.
Mikrobiologi.
Tabung Darah
/home/hmas/public_html/wp-content/themes/autoser/shortcodes.php on line 81
">

Unit Diatetik

Perkhidmatan dietetik klinikal,Perkhidmatan dietetik komuniti,Pengurusan perkhidmatan makanan.
Memberi perkhidmatan medikal, nutrition, terapi dengan melaksanakan penilaian pemakanan, preskripsi diet teraputik atau nutrition support serta memberi khidmat nasihat pemakanan kepada pesakit yang dirujuk oleh doktor.
Memantau penyediaan diet normal dan diet teraputik untuk memastikan penyediaan makanan mematuhi tatacara yang dtetapkan.
Show Buttons
Hide Buttons