• style Blue style Red style Green A++| A| a-- English
   
 • Home / Unit Kaunseling
  PERKHIDMATAN KAUNSELING YANG DISEDIAKAN
  1. Kaunseling kerjaya
  2. Kaunseling Keluarga
  3. Kaunseling Individu
  4. Post-Traumatic Stress Disorder
  5. Menangani tabiat ketagihan merokok
  6. Kemurungan
  7. Pengurusan Stress
  8. Pengurusan Kewangan
  9. Dan lain-lain
   
   
  Apa itu kaunseling?
  • Kaunseling satu proses menolong klien memahami dirinya dan situasinya yang sebenar.
   
  Apakah perkhidmatan yang disediakan oleh Unit Kaunseling?
  • Perkhidmatan yang disediakan oleh Unit Kaunseling adalah:
  • ·         Khidmat kaunseling individu, kelompok, kerjaya dan keluarga.
  • ·         Khidmat nasihat dan bimbingan
   
  Adakah saya perlu membayar untuk mendapatkan perkhidmatan kaunseling di Unit Psikologi dan Kaunseling?
  • ·         Tidak, perkhidmatan diberikan secara percuma.
   
  Siapa individu yang boleh mendapatkan perkhidmatan kaunseling?
  • ·         Individu, ibubapa, keluarga, remaja, OKU dan warga tua yang memerlukan.
   
  Bagaimanakah caranya untuk mendapatkan perkhidmatan kaunseling?
  • ·         Anda boleh datang  sendiri ke unit Psikologi  dan Kaunseling, Hospital pasir Mas
  • ·         Anda boleh hubungi melalui telefon untuk mendapatkan tarikh temujanji.
  • ·         Melalui E-mel
   
  Sejauh mana keberkesanan kaunseling yang diberikan?
  • ·         Bergantung kepada sejauh mana perubahan yang dikehendaki oleh individu yang mendapatkan khidmat kaunseling.
   
  Perlukah kaunseling diberikan kepada kanak-kanak yang bermasalah?
  • ·         Perlu kerana  bukan sahaja datang dari kanak-kanak itu sendiri tetapi juga daripada faktor persekitaran seperti ibubapa, rakan-rakan dan masyarakat sekeliling.
   
  Apakah tindakan yang diambil setelah kanak-kanak menghadiri sesi kaunseling bagi kes tidak terkawal tetapi tidak menunjukkan sebarang perubahan?
  • ·         Kaunselor akan mengadakan perbincangan dengan ibubapa kanak-kanak. Kaunselor akan mengadakan kaunseling bersama keluarga tersebut. Sekiranya masih tidak menunjukkan sebarang perubahan, kanak-kanak akan dirujuk kepada Bahagian Perkhidmatan Akhlak untuk tidakan selanjutnya.

  Recommend this page to a friend! Prepare to print